วีซ่าพม่า Myanmar Visa Embassy สถานฑูต Yangon ย่างกุ้ง Mandalay มันดาเลย์
Home
Visa
Ticket
Hotel
Insurance
Package Tour
Contact Us

Today is 18-Apr-2014 15:06:38

 

 


 
Myanmar
 
VISA MYANMAR
 
  เอกสารในการขอวีซ่าพม่า  
 
  1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา  
  2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น  
  3. หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ)  
  4. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 810 บาท วีซ่าธุรกิจ 1440 บาท  
  6. ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3 วันทำการ  
 
VISA  Australia  Austria  Bangladesh  Belgium  Cambodia  Canada  China  Czech  Denmark  Egypt  England  Estonia  Finland  France  Germany  Greece  Hungary  India  Indonesia  Iran  Israel  Italy  Japan  Kenya  Laos  Latvia  Luxembourg  Malta  Myanmar  Nepal  Netherlands  New Zealand  Norway  Poland  Portugal  Slovakia  Slovenia  Spain  Sweden  Switzerland  Taiwan  Turkey  United Kingdom  U.S.A.  ????????????  VisaSchengen  Vietnam

บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม แพ็คเกจทัวร์ ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1

ปลาย 086-378-9938 rsvn3@takoworldtour.com
นุ 086-338-7602 rsvn2@takoworldtour.com
เอ้ 086-303-3226 rsvn1@takoworldtour.com
ก้อ 086-319-1269 tour@takoworldtour.com
ต้นอ้อ 088-786-0433 tour1@takoworldtour.com

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/4591 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
วีซ่าพม่า Myanmar Visa Embassy สถานฑูต Yangon ย่างกุ้ง Mandalay มันดาเลย์